SkyMap säkerställer volymer och lagervärden

Återvinningsanläggningen Alwex Recycling förädlar och återvinner industri- och verksamhetsavfall. Träffsäkerhet i lagervärden är därför av yttersta vikt, därför var SkyMaps intåg i arbetsprocessen mycket värdefull.

Sven-Göran Rohlin Rydtorp, VD på Gottåsabaserade Alwex Recycling, välkomnar SkyMaps teknik och tillvägagångssätt i arbetet på återvinningsanläggningen: ”SkyMap är ett bra komplement i vårt arbetssätt då vi arbetar med väldigt stora volymer och behöver ha en optimal träffsäkerhet i vår mängdrapportering”.

Växjö-baserade SkyMap är mätspecialister som genom datainsamling och flygscanning med drönare samlar in data som sedan modelleras i den egenutvecklade portalen SkyMap Portal. Portalen möjliggör för användaren att gå tillbaka historiskt och se förändringarna av massor och högar.

Vidare menar Rohlin Rydtorp att portalen som SkyMap tillhandahåller är en viktig parameter vid årsskiftena.

– Vi ska då aktualisera alla våra lagervärden och behöver jobba ännu djupare och bredare för att kunna säkerställa alla volymer som vi har på anläggningen. Vi har också rapporteringskrav från olika tillsynsmyndigheter, då är SkyMap Portal en vital del då vi enkelt kan ta fram data, visa upp och lämna kommentarer.

SkyMap ligger i framkant inom byggtech och driver digitaliseringen av kundernas arbetsprocesser. Kunderna blir mer effektiva i sitt arbetssätt och får mer transparens genomgående i sin process. Nyckeln är den egenutvecklade SkyMap Portal.

– Det blir en icke-fråga kring volymer och mängder när vi kan hänvisa till den data SkyMap genererat och sedan modellerat i portalen. Vi har arbetat i drygt fem år tillsammans och vi känner oss väldigt trygga och nöjda i detta samarbete. Vi hoppas givetvis på att fortsätta i många år framöver, avslutar Rohlin Rydtorp.

 

"Datan var väldigt korrekt när vi gjorde stickprov. Verktyget är intuitivt och det är väldigt bra med visuell information"

 

"Vi arbetar med väldigt stora volymer och behöver ha en optimal träffsäkerhet i vår mängdrapportering"

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
VD Alwex Recycling