De kom närmare sanningen med nytt underlag

Fastighetsutvecklaren APP Properties utmanar sin bransch genom kompetens, kreativitet och engagemang. Missionen är att varje dag utmana och tänka nytt, därför var SkyMaps intåg i arbetsprocessen mycket värdefull.

Mattias Strömberg, projektchef på APP Properties, välkomnar SkyMaps teknik och innovation i arbetet:
– Den största styrkan med SkyMap är att de kan vara den partner som bidrar med ett bättre och tydligare beslutsunderlag i vår arbetsprocess. Det ger oss rätt förutsättningar att ta fram ett mer kostnadseffektivt underlag i ett tidigt skede.

Växjö-baserade SkyMap är mätspecialister som genom datainsamling och flygscanning med drönare bygger 3D-modeller av mark och fastigheter i den egenutvecklade mjukvaran SkyPortal. Med denna teknik kan SkyMap se till att ritningarna alltid stämmer överens med den faktiska verkligheten och genererar således mer korrekta mätningar och ännu noggrannare underlag. Inte minst medverkar det till en enorm trygghet bland kunderna.

– Vår roll som beställare blir både enklare och tryggare, menar Mattias Strömberg. I tidiga skeden får vi normalt sett hålla tillgodo med ungefärliga höjder på marken. Med Skymaps hjälp kan vi få ett korrekt underlag på volymer och mängder i tidiga skeden så att vi kan optimera våra massbalanser.

Vidare påpekar Mattias Strömberg vikten av SkyMap som den opartiska partnern, som levererar ett högkvalitativt underlag.
– Det blir enkelt för oss att föra dialogen vidare med de parter som är involverade, då underlaget är ostridigt och väldigt tydligt.

SkyMap vill förändra arbetssättet i byggbranschen och ser potentialen i att digitalisera processen. Kunderna får ett verktyg för ökad lönsamhet, både på kort och lång sikt och ritningar som stämmer överens med verkligheten.

– Att nyttja SkyMap i tidiga skeden är en kostnadseffektiv insats som ger ett bra beslutsunderlag. Därför har detta blivit något som vi nu nyttjar frekvent, avslutar Mattias Strömberg.

 

 

"Vår roll som beställare blir både enklare och tryggare"

Mattias Strömberg, projektchef på APP Properties