Ibland är 1 + 1 = 3

SkyMap och DOX har skapat en gemensam lösning där SkyView integrerats i DOX projektportal. På så vis kan du dra nytta av de kraftfulla visualiseringsfunktionerna i SkyView samtidigt som du kan hålla ihop alla dokument, ritningar, data, bilder och annat som behövs i ditt byggprojektet med DOX vassa projektportal. En webbplats, en inloggning, allt på en plats. Ett plus ett blir tre. Enkelt, helt enkelt.

Varje byggprojekt är unikt
Inget byggprojekt är det andra likt. Vi skräddarsyr ett upplägg med det funktioner som passar just ditt projekt. Kontakta oss så tar vi fram ett offertförslag.

DOX - håller samman hela byggprojektet
Byggprojekt resulterar i en mängd ritningar, bilder, kalkyler och andra dokument. Att kunna strukturera alla dessa filer på ett lättillgängligt och överskådligt sätt kan vara avgörande för hela projektet. Varje byggprojekt involverar ett stort antal aktörer med skiftande behov och behörighet. Det är här projektportalen blir den sammanhållande länken.

Projektdeltagarna får åtkomst till de dokument de behöver var än i världen de befinner sig, oavsett tid på dygnet och från vilken enhet som helst – dator, läsplatta eller smartphone.

Skrämmande många projektförseningar, tidsspill och kostnadsöverskridningar beror på att man inte har kontroll över sitt dokumentflöde. Självklart medför detta stora kostnader i dagens byggprojekt.

Läs mer på dox.se