Inga fler extrakostnader


SkyMap ger dig korrekta mätningar, noggranna underlag och effektivt utförda utsättningar - allt för att undvika extrakostnader. Genom flygscanning med drönare ger vi dig möjlighet att till exempel se hur mycket avtäckning som faktiskt schaktats bort, eller var det är lönsammast att anlägga med hänsyn till nivåskillnader. Du kan lägga in hela projekt i 3D-modeller för att exempelvis göra mängdberäkningar eller tillgängliggöra viktig information för dina medarbetare.

 

HÅLL KOLL PÅ DINA FRAMSTEG


SkyMap kan också vid större byggen erbjuda kontinuerlig scanning, något som underlättar för båda parter i en betalningsplan.