INOM BUDGET OCH UTAN EXTRAKOSTNADER


SkyMaps korrekta och noggranna underlag hjälper dig att leverera ditt projekt inom ramen för utsatt tid och budget. Våra totalstationsmätningar genererar exakta mått i digitala 3D-ritningar och undviker därmed osäkra approximeringar. Och med all information lagrad digitalt i molnet kan vi korta ner eller helt eliminera ledtider för framtagande av underlag. Det gör också att du kan vara trygg i att dina medarbetare på ett säkert sätt har tillgång till och kan uppdatera sig på den senaste informationen kring projektet. 

 

VISUALISERA FRAMTIDEN I NUTID


SkyMaps kartor och ritningar gör det enkelt att föra information vidare och hjälper dig att visualisera framtiden i nutid. Tiden för klipp-och-klistra är över – med SkyMap kan du placera in dina objekt i 3D-ritningar och se slutresultatet i dess verkliga miljö.