Fler kan vinna på digitalisering

Det kommunala fastighetsbolaget Vidingehem genomför sitt största byggprojekt någonsin sett till både prislapp och omfattning; Lammhults skola byggs om och till för 270 miljoner kronor. I den första etappen som beräknas vara färdig i september 2022 byggs låg-, mellan- och högstadiet med tillhörande kök, matsal, bibliotek och sporthall. I etapp två som förhoppningsvis går i mål under senvåren 2024 byggs den gamla högstadieskolan om till förskola.

Uppdraget att genomföra totalentreprenaden har tilldelats GBJ Bygg och i projektet kommer SkyMap Portal att användas. Patrik Wiklund som är platschef har använt SkyMap Portal i tidigare projekt och vill dra nytta av plattformen även här.

- Jag ser många i byggbranschen som ännu inte har fått upp ögonen för de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Vi arbetar till exempel enbart med digitala ritningar vilket gör det enkelt för alla att öppna upp och se den senaste ritningen på storskärm på byggkontoret eller på läsplattan ute på bygget. Bara genom att slopa pappersritningarna har vi sparat flera hundratusen per år i tryckkostnader.

Patrik har tidigare använt drönare för att skapa ett ortofoto och få överblick över byggarbetsplatsen, men med SkyMaps hjälp ger drönaren även en digital tvilling, en georefererad 3D-modell av byggarbetsplatsen, vilket öppnar dörren till många fler användningsområden.

- Med den digitala tvillingen kan vi kontrollera ritningar och modeller mot verkligheten innan vi börjar, men också göra egenkontroll och dokumentera att allt har hamnat i rätt läge under projektets gång. Särskilt i ett projekt av den här storleken ger det en extra trygghet.

Drönarflygningar kommer att genomföras löpande vid behov under byggtiden. Just nu anlitas SkyMaps drönarpiloter men på sikt kan det bli aktuellt att flyga själva.

- Med rätt drönare och lite träning kan vi göra det själva. Då är vi mer fria och kan snabbt göra en flygning när vi behöver ett uppdaterat underlag. Dessutom täcks kostnaden för drönaren på bara en handfull flygningar, avslutar Patrik.

 

"Jag ser många i byggbranschen som ännu inte har fått upp ögonen för de möjligheter som digitaliseringen för med sig"

Patrik Wiklund, platschef, GBJ Bygg