Lite om vår historia
I skrivande stund har vi på olika sätt varit involverade i fler än 500 byggprojekt. Varför väljer byggherrar att samarbeta med oss? Här är fem goda anledningar:

1. Vi är specialister på 3D-visualisering av byggprojekt och har lång erfarenhet inom byggprojekt, mätteknik och mark & anläggning. Vi har optimerat arbetsflödet genom processen och strävar efter att göra det enkelt samtidigt som det sparar både tid och pengar för våra kunder.

2. Vi bygger alla underlag på verkligheten med hjälp av en drönarskannad digital kopia (ibland kallad tvilling) av de befintliga förutsättningarna. På så vis kan projekteringen göras på en högre detaljnivå och du kan jämföra och kontrollera alla ritningar och underlag mot verkligheten och identifiera fel och brister som annars kan bli kostsamma om de inte upptäcks i tid. SkyView blir en digital prototyverkstad i projektet.

3. Vi tar fram projektering och förfrågningsunderlag (FFU) till markentreprenaden i 3D. Det är en förutsättning för att markentreprenörens maskinstyrning ska fungera och markarbetet kunna utföras effektivt, men många väljer ändå att bara projektera i 2D. Det innebär att en eller flera entreprenörer kommer att göra om din projektering för att kunna lämna anbud. Något som du och branschen som helhet i förlängningen får betala för. Våra kunder slipper dubbelarbete och dubbla kostnader.

4. Våra kunder får bättre anbud från entreprenörerna. Med full kontroll på förutsättningarna i projektet kan beställaren ge entreprenörerna ett bättre underlag vilket ger bättre och jämnare anbud. ÄTA-problematiken minskar och förtroendet mellan beställare och entreprenör ökar när förutsättningarna är tydligare och eventuella överraskningar längs vägen kan visualiseras, dokumenteras och beräknas direkt i SkyView.

5. SkyMap underlättar samordning, samarbete och kommunikation i projektet. Medarbetare, leverantörer och kunder involveras och får en visuell och gemensam bild av projektet. Eventuella problem kan lättare lösas, även på distans, genom att dela vy eller bjuda in alla aktörer i projektet.


 


VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG SOM UTVECKLAR & BYGGER NY Infrastruktur?


SKYVIEW
Bättre trygghet och kontroll i byggprojektet

SkyView är 3D-visualiseringsverktyget som med en georefererad digital tvilling som grund gör att du hela tiden kan jämföra och kontrollera både planering och resultat mot verkligheten. Du får fram tydliga och visuella förfrågningsunderlag som ger mer precisa anbud från de entreprenörer som ska utföra uppdragen. Otryggheten kring ÄTA minskar tack vare visuell dokumentation och smidiga kontrollfunktioner som t ex den automatiserade volymberäkningen.

Med SkyView förenklas samarbete, kommunikation och dokumentation och du får ett mer effektivt arbetsflöde och kvalitetssäkert resultat. Effekten blir en ökad trygghet i projektet och bättre kontroll på slutresultatet. Läs mer...


DRÖNARSKANNING
Låt oss göra drönarskanningen åt dig

Vi levererar en kvalitetssäkrad och georefererade digital tvilling som är grunden i SkyView. Tvillingen kan bestå av en 3D-modell, ett punktmoln och ett ortofoto, utifrån dina behov och önskemål. Med hjälp av våra samarbetspartners kan åta oss uppdrag i hela Sverige. Läs mer...

 

 


KONSULTTJÄNSTER
Smidig och noggrann mätning och projektering
Vi erbjuder en bred palett av konsulttjänster till byggprojekt över hela landet. Vi kan till exempel hjälpa dig med Projektering till förfrågningsunderlag (FFU) eller olika typer av mättjänster under projektet. Vi förstår vikten av leveranssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet  - du ska veta vad du får, när du får det och vad det kostar. Läs mer...

 


MOLNPROCESSERING
GÖR DET ENKELT ATT KONVERTERA DRÖNARBILDER

Sköter du själv drönarflygningarna över projekten? Använd vår molnprocessering och få marknadens smidigaste verktyg för att konvertera drönarbilder till en georefererad digital tvilling som består av ortofoto, punktmoln och 3D-modell. Vi har automatiserat processen så att du kan lägga tid och pengar på annat. Läs mer...

 


DESIGN
Skapa smidigt egna ritningar och modeller

Med SkyMap Design är det enkelt för dig att själv skapa och ändra ritningar och 3D-modeller till maskinstyrning eller GNSS-stav. Med SkyMap Design kan du bland annat vrida in och skala PDF-filer, skapa höjdsatta punkter, linjer och ytor samt exportera som LandXML. SkyMap Design är ett smidigt och prisvärt verktyg som kan framför allt kan förenkla för arbetsledning, kalkyl och mät för och se till att maskinisten snabbt får bra underlag. 
Läs mer...


CONNECT
Förenklar filhanteringen i ditt byggprojekt

SkyMap Connect kopplar samman dokumenthanteringen i SkyMap Portal med maskinstyrningssystemet i grävmaskinen. Från kontoret kan du kontrollera underlagen mot den digitala kopian av byggarbetsplatsen i SkyView och se till att det alltid är rätt fil i maskinen. Du kan också få tillbaka mätfiler från maskinen för kontroll och as-built-dokumentation. Du slipper ladda upp och ner filer mellan olika system och plattformar eller springa runt med en USB-sticka så fort en modell har omarbetats eller uppdaterats. Läs mer....


DRÖNARE & TILLBEHÖR
Vi hjälper dig att hitta rätt utrustning

Vill du komma igång med att flyga drönare, eller behöver du tips om vilken utrustning du ska välja. Lugn, vi hjälper dig! Läs mer...