SkyMap guld värt för Kanonaden i Sörredprojektet

När Kanonaden Entreprenad fick uppdraget att terrassera en 25 hektar stor tomt för en ny logistikpark på Hisingen i Göteborg föll valet på SkyMap för att få bättre överblick och kontroll på planering och framdrift i projektet.

- Vi drönarskannar arbetsområdet varje vecka och har gjort sedan projektet startade för fyra månader sedan. Det ger oss mycket bättre och mer detaljerad information än vi är vana vid och det är verkligen guld värt, säger Fredrik Ahlgren som är arbetsledare för Kanonaden på Sörredsprojektet.

Kanonaden Entreprenad, som är ett dotterbolag till AF Gruppen, har fått uppdraget av Bockasjös och Platzers joint venture-bolag. En affär värd 101,5 MSEK som bland annat omfattar sprängning av 1,2 miljoner kubikmeter berg och att fylla upp och jämna ut tomten inför grundläggningen av de fyra logistikbyggnader som ska uppföras på platsen.

- Det är ett stort arbetsområde och mycket som ska falla på plats. Att kunna testa modeller, vända och vrida på dem och framför allt kunna jämföra dem mot den digitala kopian av verkligheten som vi får från drönarskanningen ger oss en mycket bättre kontroll på planeringen och dokumentation av framdriften. Dessutom underlättar visualiseringen mycket för att få medarbetare och andra involverade i projektet att förstå hur allt hänger ihop, vad som ska göras och framför allt hur, fortsätter Fredrik.

Kanonaden använder SkyMap i flera olika projekt runt om i Sverige, men för Fredrik är det första erfarenheten av både SkyMap och drönare. Men Sörredprojektet beräknas pågå i 3-4 år så det finns tid att hinna bli varm i kläderna.

- Det har gått över förväntan att komma igång med SkyMap. Att flyga drönare är snabbt och smidigt, inte minst tack vare att vi använder samma fasta flygrutt varje vecka, och det har varit enkelt att lära sig. Detsamma gäller visualiseringsverktyget SkyView som är väldigt användarvänligt. Även om jag är grön på området så hittar jag alltid i plattformen och det är lätt att använda alla funktioner. Det är så klart viktigt att det bara fungerar eftersom det finns mycket annat som kräver min tid, avslutar Fredrik.
 

 

"Att kunna testa modeller, vända och vrida på dem och framför allt kunna jämföra dem mot den digitala kopian av verkligheten som vi får från drönarskanningen ger oss en mycket bättre kontroll på planeringen och dokumentation av framdriften."

Fredrik Ahlgren, Kanonaden Entreprenad