LÄTTFÖRSTÅLIG INFORMATION


För Kommuner och landsting är det viktigt att kunna presentera lättförståeliga underlag. Därför är Skymaps tjänster med informationsdelning och 3D-visualisering en bra lösning. Kommuner och landsting ska vara kostnadseffektiva, genom att använda SkyMaps tjänster så uppnår man detta.