En drönare kommer lastad - med ökad lönsamhet

Entreprenadföretaget Lindås Gräv i Småland tillhör det lönsammaste toppskiktet i branschen. Vändningen kom 2015. Sedan dess har Lindås Gräv visat svarta siffror och successivt växande resultat. Förklaringen: att använda ny revolutionerande teknik!

Jakob Bengtsson, VD för Lindås Gräv AB, är säker på varför företagets resultatkurva fortsätter att sträva uppåt, år efter år.
- Vi tackar den nya tekniken, att kunna genomföra mätningar med hjälp av drönare och SkyMap! Mätningarna omvandlas till synnerligen informativa 3D-modeller, rakt in i förarhytterna på våra maskiner. Vi sparar massor av tid - och pengar, givetvis. 

Husgrunden på halva tiden
Den nya tekniken levererades av Växjöbaserade företaget SkyMap, som har ett 100-tal lyriska kunder inom entreprenad- och fastighetsbranschen. De vittnar om betydande tidsvinster, som i sin tur gynnar lönsamheten. Jakob Bengtsson på Lindås Gräv AB ger ett konkret exempel.

- När vi tidigare jobbade med den traditionella mättekniken tog en husgrund cirka 40 timmar att färdigställa. Med drönartekniken och 3D-modeller gör vi samma arbete på halva tiden.

Ökad kvalitet på köpet
Lindås Gräv AB har idag en välfylld orderbok som sträcker sig två och ett halvt år framåt i tiden. Företaget har verkligen tagit drönarmätningarna till sitt hjärta - de är ett naturligt inslag i praktiskt taget samtliga uppdrag.

- Ja, vi använder SkyMap redan i arbetsberedningen, vilket är en viktig nyckel för lönsamma projekt. Överflygningar görs även under arbetets gång, vi vet alltid hur vi ligger till tidsmässigt, kan diskutera med andra aktörer på byggarbetsplatsen och framför allt - vi är säkra på att kunna leverera i tid och med hög kvalitet. Det sistnämnda skapar gott renommé och genererar nya uppdrag, säger Jakob Bengtsson.

Arbetsledare klarar mer
Den ökade lönsamheten för Lindås Gräv har sin viktigaste förklaring i de effektivitetsvinster som företaget gjort sedan de började arbeta med drönarmätning och 3D-modeller från SkyMap. 

- Först och främst för att det gör det möjligt för oss att arbeta betydligt snabbare, dessutom med större precision och kvalitet. Hela tekniken är dessutom så användarvänlig att våra arbetsledare kan hantera flera parallella projekt utan problem. Det är effektivitetsvinster i alla led.

- En trevlig sidoeffekt är också att vi har fått lättare att rekrytera. Intresset för den nya tekniken sprider sig bland maskinförarna i vårt område. De som vi rekryterar är motiverade redan när de anställs, vilket borgar för fina arbetsinsatser, summerar Jakob Bengtsson. 

 

"Med drönarteknik och 3D-modeller gör vi samma arbete på halva tiden"

Jakob Bengtsson, VD för Lindås Gräv