Lite om vår historia
Att i ett tidigt skede kunna projektera på en högre detaljnivå med en digital kopia av verkligheten som grund, och därigenom få en högre noggranhet genom projektet och bättre resultat i slutänden, har hela tiden varit ett av SkyMaps syften.

Ända sedan starten 2015 har vi haft ett nära samarbete med projektörer för att hitta rätt arbetsflöde och största möjliga nytta av våra tjänster, och idag ser vi resultatet då allt fler projektörer använder våra tjänster.

 


VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG SOM ARBETAR MED PROJEKTERING och planering?

I planeringsskedet är SkyMap perfekt som digital protoypverkstad för dig och din beställare. Oavsett om du ska projektera ett stort bostadsområde, en villatomt eller en lekplats gör den digitala kopian av verkligheten som skapas av drönardata att du både kan projektera på en högre detaljnivå, visualisera resultatet för din kund och överlämna ett bättre underlag till markentreprenören. Bli en SkyMap-användare du också!

 

VÅRA TJÄNSTER FÖR DIG


MOLNPROCESSERING
Spara tid och slipp svordomar

Använder du drönare till att fånga in en digital kopia av verkligheten? Använd vårt verktyg molnprocessering till att konvertera drönarbilderna till ortofoto, punktmoln och 3D-modell. Vi har förenklat och automatiserat processen så att du kan lägga tid och pengar på annat. Ingen lokal installation, ingen begränsning av din datorkapacitet medan processen pågår, inget problem att lagra eller dela med sig av den tunga data som genereras av drönarbilderna. Läs mer...


SKYVIEW
Visualisera, leverera och kvalitetssäkra data

Med 3D-visualiseringsverktyget SkyView kan du enkelt visualisera resultatet av drönarflygningen i form av ortofoto, punktmoln och 3D-modell (beroende på vad du väljer att generera i molnprocesseringen). Med SkyView kan du kvalitetssäkra utförda mätningar och visualisera resultatet för din kund. Du kan också använda SkyView som leveransverktyg för den omfattande data som genererats. Självklart kan du också ladda ner resultatet och bearbeta vidare i dina favoritprogram. Läs mer...


DESIGN
Skapa smidigt egna ritningar och modeller

Med SkyMap Design är det enkelt för dig att själv skapa och ändra ritningar och 3D-modeller till maskinstyrning eller GNSS-stav. Med SkyMap Design kan du bland annat vrida in och skala PDF-filer, skapa höjdsatta punkter, linjer och ytor samt exportera som LandXML. SkyMap Design är ett smidigt och prisvärt verktyg som kan framför allt kan förenkla för arbetsledning, kalkyl och mät för och se till att maskinisten snabbt får bra underlag. 
Läs mer...


CONNECT
Förenklar filhanteringen i ditt byggprojekt

SkyMap Connect kopplar samman dokumenthanteringen i SkyMap Portal med maskinstyrningssystemet i grävmaskinen. Från kontoret kan du kontrollera underlagen mot den digitala kopian av byggarbetsplatsen i SkyView och se till att det alltid är rätt fil i maskinen. Du kan också få tillbaka mätfiler från maskinen för kontroll och as-built-dokumentation. Du slipper ladda upp och ner filer mellan olika system och plattformar eller springa runt med en USB-sticka så fort en modell har omarbetats eller uppdaterats. Läs mer....


CAD-VIEWER
Automagisk rensning av maskinstyrningsfiler

Hur mycket tid lägger du på att rensa bort onödiga lager i CAD-filer som maskiner inte kan hantera? SkyMap CAD-viewer är framför allt skapat för att underlätta för markentreprenörer att kontrollera underlagen till maskinen, men med den smarta rensningsfunktionen har vi automatiserat borttagningen av onödig information. Med en knapptryckning kan du ladda ner den rensade filen redo för maskinen. Läs mer...

 


DRÖNARSKANNING
Låt oss göra drönarskanningen åt dig

Vill du inte göra drönarflygningen själv? Med hjälp av samarbetspartners täcker vi och kan åta oss uppdrag i hela Sverige. Vi levererar en kvalitetssäkrad och georefererade digital tvilling som kan bestå av en 3D-modell, ett punktmoln och ett ortofoto, utifrån dina önskemål. Läs mer...

 

 


DRÖNARE & TILLBEHÖR
Vi hjälper dig att hitta rätt utrustning

Vill du komma igång med att flyga drönare, eller behöver du tips om vilken utrustning du ska välja. Lugn, vi hjälper dig! Läs mer...