FÅ FULL EFFEKT AV SKYVIEW MED RÄTT ARBETSFLÖDE

Genom att använda SkyView genom hela processen, från idé till genomförande och vidare till förvaltning av fastigheten, får du full nytta av verktyget. Med denna flödesbeskrivning får du en bild av i vilka skeden som är särskilt viktiga och på vilket sätt SkyView kan bidra.

 


Planering
Genom hela planeringsstadiet fungerar SkyView som din prototypverkstad. Du har detaljkunskap om de befintliga förutsättningarna och kan testa dina idéer själv och tillsammans med andra.

 


Produktion
I genomförandet av projektet ökas uppdateringsfrekvensen av den digitala tvillingen. På så sätt kan du följa och kontrollera framdriften samtidigt som du kvalitetssäkrar och dokumenterar hela projektet.

 


Förvaltning
Inspektionsverktyg samt dokumentation för drift, underhåll och framtida utveckling.