VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG INOM STADSUTVECKLING & exploatering i en kommun?

Drönarteknik är optimalt till att snabbt hämta in mätdata över stora ytor. Genom att göra en drönarskanning redan vid framtagningen av en detaljplan får ni ett underlag för de befintliga förutsättningarna som är långt mer noggrant än den grundkarta som vanligtvis används. Den största effekten får ni först i markentreprenaden då de noggranna volymberäkningarna förenklar för både er och markentreprenören, men vi vågar lova att ni kommer att uppleva en stor nytta genom hela processen från planering, projektering, upphandling till uppföljning. Testa så får ni se!

 

VÅRA TJÄNSTER FÖR DIG


KONSULTTJÄNSTER
Smidig och noggrann mätning och projektering

Vi erbjuder en bred palett av konsulttjänster till byggprojekt över hela landet. Vi kan till exempel hjälpa dig med Projektering till förfrågningsunderlag (FFU) eller lösa Produktionsmätning under projektet. Vi förstår vikten av leveranssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet  - du ska veta vad du får, när du får det och vad det kostar. Läs mer...

 


SKYVIEW
Bättre kontroll och trygghet vid exploatering
SkyView är 3D-visualiseringsverktyget som med en georefererad digital tvilling som grund gör att du hela tiden kan jämföra och kontrollera både planering och resultat mot verkligheten. Du får fram tydliga och visuella förfrågningsunderlag som ger mer precisa anbud från de entreprenörer som ska utföra uppdragen. Otryggheten kring ÄTA minskar tack vare visuell dokumentation och smidiga kontrollfunktioner som t ex den automatiserade volymberäkningen.

Med SkyView förenklas samarbete, kommunikation och dokumentation och du får ett mer effektivt arbetsflöde och kvalitetssäkert resultat. Effekten blir en ökad trygghet i projektet och bättre kontroll på hur skattemedlen används. 
Läs mer...


DRÖNARSKANNING
Låt oss göra drönarskanningen åt dig

Den digitala tvillingen i SkyView skapas genom att data hämtas in med drönare. Vill du inte göra drönarflygningen själv? Med hjälp av samarbetspartners täcker vi och kan åta oss uppdrag i hela Sverige. Vi levererar en kvalitetssäkrad och georefererade digital tvilling som kan bestå av en 3D-modell, ett punktmoln och ett ortofoto, utifrån dina önskemål.
Läs mer...

 


MOLNPROCESSERING
Konvertera enkelt drönarbilderna

Sköter du själv drönarflygningarna över projekten? Använd vår molnprocessering och få marknadens smidigaste verktyg för att konvertera drönarbilder till en georefererad digital tvilling som består av ortofoto, punktmoln och 3D-modell. Vi har automatiserat processen så att du kan lägga tid och pengar på annat. Läs mer...


 


DESIGN
Skapa smidigt egna ritningar och modeller

Med SkyMap Design är det enkelt för dig att själv skapa och ändra ritningar och 3D-modeller till maskinstyrning eller GNSS-stav. Med SkyMap Design kan du bland annat vrida in och skala PDF-filer, skapa höjdsatta punkter, linjer och ytor samt exportera som LandXML. SkyMap Design är ett smidigt och prisvärt verktyg som kan framför allt kan förenkla för arbetsledning, kalkyl och mät för och se till att maskinisten snabbt får bra underlag. 
Läs mer...


CONNECT
Förenklar filhanteringen i ditt byggprojekt

SkyMap Connect kopplar samman dokumenthanteringen i SkyMap Portal med maskinstyrningssystemet i grävmaskinen. Från kontoret kan du kontrollera underlagen mot den digitala kopian av byggarbetsplatsen i SkyView och se till att det alltid är rätt fil i maskinen. Du kan också få tillbaka mätfiler från maskinen för kontroll och as-built-dokumentation. Du slipper ladda upp och ner filer mellan olika system och plattformar eller springa runt med en USB-sticka så fort en modell har omarbetats eller uppdaterats. Läs mer....


DRÖNARE & TILLBEHÖR
Vi hjälper dig att hitta rätt utrustning

Vill du komma igång med att flyga drönare, eller behöver du tips om vilken utrustning du ska välja. Lugn, vi hjälper dig! Läs mer...