SkyMap gör det väldigt enkelt för oss

Västkustens Mark och Asfalt, VMA, är markentreprenören med flexibilitet och anpassning i fokus. De tror på en helhet mot sina kunder som bygger på bemötande, kompetens och leverans. Nu breddar de sitt kunderbjudande med SkyMap Portal.

VMAs verksamhet består både av utförandeentreprenader åt offentliga beställare i Göteborgsområdet och Västsverige och totalentreprenader åt privata byggentreprenörer. När de nu implementerar SkyMap Portal i sin arbetsprocess förenklas den väsentligt.

- Det blir väldigt enkelt för oss att sitta ner tillsammans med våra uppdragsgivare och få en överblick över olika projekt. Vi kan titta på modellerna tillsammans i portalen och snabbt få en känsla för bygget, säger Joachim Olsson, mättekniker på VMA.

SkyMap Portal förvarar all information om ett projekt på en och samma plats och kan med enkelhet visualisera bildinformation i realtid. Det är ett smidigt verktyg för att förhandsgranska och redigera modeller i verkliga förhållanden som verkligen underlättar arbetsprocessen.

- Vi strävar efter att förenkla arbetsprocessen med våra uppdragsgivare och göra all information mer lättillgänglig. Vi kan nu göra samma jobb på ett snabbare och mer effektivt sätt och fortsätta att ha en hög kvalité i vår leverans. Dessutom får vi ett underlag som vi kan lämna över till nästa part och som vi vet överensstämmer med verkligheten, fortsätter Joachim Olsson.

SkyMap vill förändra arbetssättet i branschen och ser potentialen i att digitalisera byggprocessen. Med ostridig dokumentation säkerställs en hög kvalité som byggsverige både behöver och efterfrågar.

- Vi kände tidigt att SkyMap har en stor förståelse för vårt arbete och besitter en enorm kompetens. Det i sin tur ger våra uppdragsgivare en trygghet. Vi gör kontinuerliga drönarflygningar en gång i veckan för att uppdatera ritningarna i SkyMap Portal och för att kunna se hur projektet fortlöper, avslutar Joachim Olsson.