Miljoner att spara med rätt verktyg för mängdredovisning

Publicerad: måndag 22 maj 2023


Att det trätas en del om redovisade mängder i byggbranschen är ingen nyhet. Kraven på dokumentation ökar alltmer vilket vittnar om ett bristande förtroende mellan beställare och utförare. Rasmus Placin på GMAB har hittat ett arbetssätt som både bygger förtroende och samtidigt sparar mycket tid och pengar.

- Egentligen är det ju ganska självklart att beställaren vill vara säker på att de betalar för rätt saker och att utföraren vill vara säker på att faktiskt få betalt för det arbete som är gjort. För mig gäller det att leverera ett kontrollerbart underlag som båda parter kan förstå och lita på, konstaterar Rasmus.

Rasmus är mättekniker på Göteborgs Gräv och Maskin AB, i vardagligt tal GMAB, som är ett dotterbolag till HTE Produktion AB med bas i Torslanda. Han såg en ständigt ökande efterfrågan på dokumentation, vilket slukade en massa tid framför allt i slutfasen av projekten när allt ska redovisas. Det behövdes ett mer strukturerat arbetssätt för att få fason på redovisningen.

- Att komma med en lunta vågsedlar håller inte. Jag behövde hitta en metod att kontinuerligt dokumentera projektet och kunna leverera mätdata som går att kontrollera i efterhand. Dessutom ville jag kunna presentera resultatet visuellt för att göra det enklare för alla att få tillgång till och förstå resultatet, fortsätter Rasmus.

Rasmus beslöt att börja drönaskanna projekten för att kontinuerligt dokumentera allt, med start redan i kalkylfasen och sedan genom hela produktionsfasen ändra fram till slutredovisningen. Han saknade dock ett sätt att konvertera drönarbilderna till mätbar data, visualisera datan och kunna göra den tillgänglig för andra. Efter att ha prövat olika program föll valet på SkyMap.

- När jag började arbeta i SkyMap fick jag precis de funktioner jag behövde för att lösa knutarna. Det effektiviserar mängdningen och blir en extra kvalitetssäkring för mig, samtidigt som det gör det mycket enklare att redovisa när allt är tydligt dokumenterat. Nu kan alla se mätdatan visuellt och följa med i beräkningarna och både beställare och utförare kan kontrollera och vara trygga i redovisningen på ett helt annat sätt än tidigare. Jag upplever att vi får ett helt annat förtroende nu, säger Rasmus nöjt.

Att börja använda SkyMap fick fler effekter. Rasmus fick snabbt upp ögonen för SkyMap Connect som kopplar samman filhanteringen i SkyMap med maskinstyrningssystemet i grävmaskinen. Dessutom har många av platscheferna börjat använda volymberäkningen i SkyMap och efterfrågar uppdaterade drönarskanningar för att kunna göra jämförelser och kontroller.

- SkyMap Connect blev en bonus som gör att jag slipper springa runt med USB-stickor till maskinerna. Nu har jag hela tiden koll på vilka modeller som finns i maskinen och kan snabbt uppdatera dem när det behövs. Att platscheferna dessutom kan göra småjusteringar och kontroller själva ger dem bättre kontroll och frigör mycket tid för mig, summerar Rasmus.

 


SkyMap - Vi visualiserar fastighetsdata för vem som helst, var som helst.
Vi omvandlar fastighetsdata och gör den tillgänglig och visuell på ett enkelt, säkert och tryggt sätt varsomhelst, närsomhelst. Det gör vi för alla aktörer som är involverade i kedjan från idé till färdig byggnad och vidare genom fastighetsförvaltningen. Syftet är att effektivisera, höja kvaliteten och göra våra kunder och användare konkurrenskraftiga och mer lönsamma.