En del av SkyMap Portal
Molnprocessering är en tjänst som ingår i plattformen SkyMap Portal


Vad är molnprocessering?
Det är SkyMaps tjänst som enkelt konverterar dina drönarbilder till en georefererad digital tvilling

Molnprocessering är inte ett allmänt vedertaget begrepp utan helt enkelt vårt egen namn på tjänsten. Drönarbilderna processeras i molnet - därav namnet.


Vad är georeferering?
Det betyder enkelt förklarat att placera något, i detta fall drönarbilderna, på rätt plats på jorden med hjälp av koordinater i tre led (x-, y- och z-led). På så vis blir det lätt att jämföra den digitala tvillingen, ritningar och modeller mot varandra eftersom de får rätt läge i förhållande till varandra.

 

GÖR DET ENKELT ATT KONVERTERA DINA DRÖNARBILDER

Det finns många avancerade programvaror för att konvertera drönarbilder. Vi beslöt oss för att göra det enkelt istället. Ingen dyr och avancerad programvara. Inga specialinställningar som kräver timtal att sätta sig in i. Ingen lokal installation som kräver en kraftfull och kostsam dator men som ändå blockerar datorn medan processen pågår. Och inget problem att vare sig lagra eller dela med sig av den tunga data som genereras av drönarbilderna. Helt enkelt; enkelt och användbart.

"Marknadens smidigaste konvertering av drönarbilder till georefererad digital tvilling"


Snabbt, enkelt och smidigt
Med SkyMaps molnprocessering slipper du problemen. När drönarflygningen är klar laddar du upp bilderna till oss. Skicka med en GCP-fil (Ground Controll Points) med inmätta koordinater för att kunna georeferera. I nästa steg görs en GCP-justering (så kallad flaggflyttning) där bilderna och GCP matchas. GCP-justering tar inte lång tid, men vill du spara ännu mer tid så kan våra specialister göra det åt dig. 

När GCP-justeringen är gjord sätts molnprocesseringen igång. Det kan ta lite tid, i synnerhet om det rör sig om väldigt många bilder. Fördelen är att hela processen sker i molnet, så du kan i lugn och ro arbeta vidare med annat så länge utan att din dator blockeras av bildbearbetningen. 

Resultat
Genom molnprocessering kan ortofoto, punktmoln och 3D-modell genereras. Du väljer vilket paket du önskar innan du startar processen. När molnprocesseringen är klar kan du visualisera resultatet i SkyView eller ladda ner datan i vanliga standardiserade filformat för att bearbeta vidare i andra program.

Hög noggrannhet
SkyMap är sprunget ur mätteknikbranschen och vi förstår vikten av att resultatet blir både mätbart och noggrant för att vara till nytta. Ju noggrannare mätpunkter (GCP) du har desto mer noggrant blir resultatet. Du kan själv kontrollera noggrannheten direkt i systemet när du utför GCP-justeringen. Självklart spelar också val av drönarutrustning, flygmetod, områdets karaktär med mera en viktig roll. Vår tumregel är att en drönarskanning ska ha en noggrannhet på +/-30 mm om den är rätt utförd. Det innebär att noggrannheten motsvarar en vanlig GPS-stav.

Betala för det du nyttjar
Våra standardpaket för molnprocessering kostar mellan 295 kr till 995 kr beroende på vilket paket du väljer. Molnprocessering faktureras alltid i efterhand utifrån nyttjande. 

 


Några ord från våra användare
Molnprocesseringsverktyget används av mättekniker, projektörer, projektledare, markentreprenörer, förvaltare och andra yrkesroller som använder sig av drönare i bygg- och fastighetsbranschen. 


MÄTTEKNIK

"Molnprocessering förenklar arbetet"
Matthias Gräns, Exact


MARKENTREPRENÖR

"Med drönarteknik och 3D-modeller gör vi samma arbete på halva tiden"
Jakob Bengtsson, Lindås Gräv