GÖR DET ENKELT ATT KONVERTERA DINA DRÖNARBILDER

Det finns många avancerade programvaror för att konvertera drönarbilder. Vi beslöt oss för att göra det enkelt istället. Ingen dyr och avancerad programvara. Inga specialinställningar som kräver timtal att sätta sig in i. Ingen lokal installation som kräver en kraftfull och kostsam dator men som ändå blockerar datorn medan processen pågår. Och inget problem att vare sig lagra eller dela med sig av den tunga data som genereras av drönarbilderna. Helt enkelt; enkelt och användbart.

"Marknadens smidigaste konvertering av drönarbilder till georefererad digital tvilling"


Snabbt, enkelt och smidigt
Med SkyMaps molnprocessering slipper du problemen. När drönarflygningen är klar laddar du upp bilderna till oss. Skicka med en GCP-fil (Ground Controll Points) med inmätta koordinater för att kunna georeferera. I nästa steg görs en GCP-justering (så kallad flaggflyttning) där bilderna och GCP matchas. GCP-justering tar inte lång tid, men vill du spara ännu mer tid så kan våra specialister göra det åt dig. 

När GCP-justeringen är gjord sätts molnprocesseringen igång. Det går ganska fort, så håll dig i närheten. Fördelen är att hela processen sker i molnet, så du kan i lugn och ro arbeta vidare med annat så länge utan att din dator blockeras av bildbearbetningen. 

Resultat
Genom molnprocessering kan ortofoto, punktmoln och 3D-modell genereras. Du väljer vilket paket du önskar innan du startar processen. När molnprocesseringen är klar kan du visualisera resultatet i SkyView eller ladda ner datan i vanliga standardiserade filformat för att bearbeta vidare i andra program.

Hög noggrannhet
SkyMap är sprunget ur mätteknikbranschen och vi förstår vikten av att resultatet blir både mätbart och noggrant för att vara till nytta. Ju noggrannare mätpunkter (GCP) du har desto mer noggrant blir resultatet. Du kan själv kontrollera noggrannheten direkt i systemet när du utför GCP-justeringen. Självklart spelar också val av drönarutrustning, flygmetod, områdets karaktär med mera en viktig roll. Vår tumregel är att en drönarskanning ska ha en noggrannhet på +/-30 mm om den är rätt utförd. Det innebär att noggrannheten motsvarar en vanlig GNSS-stav.

Betala för det du nyttjar
Våra standardpaket för molnprocessering är väldigt kostnadseffektiva. Molnprocessering faktureras alltid i efterhand utifrån nyttjande.