BYGG PÅ VERKLIGHETEN MED EN DIGITAL TVILLING SOM GRUND

Drönarteknik har på kort tid blivit ett viktigt verktyg i bygg- och fastighetsbranschen. Fördelen är att du snabbt kan fånga in mätdata på stora ytor och få ut mycket relevant information. Den digitala kopian, eller digitala tvillingen om man så vill, används bland annat för att kunna projektera på en högre detaljnivå, att kunna kontrollera och dokumentera projektets utveckling och för att med hjälp av 3D-visualisering förenkla samordning och kommunikation i projektet.

 

Låt oss utföra drönarskanningen.

Vi samarbetar med några av Sveriges största och bästa mätteknikföretag och kan därigenom åta oss uppdrag över hela landet. Vi levererar en kvalitetssäkrad och georefererade digital tvilling som kan bestå av en 3D-modell, ett punktmoln och ett ortofoto, utifrån dina önskemål.

Resultatet levereras i SkyView som gör att du kan få full nytta av den digitala tvillingen i ditt projekt. Du kan självklart också ladda ner resultatet om du vill bearbeta det vidare i andra program.

 

BESTÄLL DRÖNARSKANNING

Fyll i formuläret nedan och skicka så återkommer vi snarast möjligt till dig.
* = obligatorisk uppgift för nya kunder och kontaktpersoner.
** = obligatorisk uppgift för nya kunder samt för befintliga kunder med nytt projekt.
*** = obligatorisk uppgift för alla nya kunder och befintliga kunder.

GRUNDUPPGIFTER

Jag vill***

Jag är***

Beställare (företag)***

Företagsadess (gata, postnr, ort)*

Kontaktperson***

Telefonnummer***

E-post***

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

FAKTURAUPPGIFTER

Fakturaadress (om annan än företagsadress)

Referens på faktura (om annan än kontaktperson)

E-postadress för fakturor*

Ev märkning av faktura (t ex projektnamn/nr)

UPPDRAGSBESKRIVNING

Projektnamn/benämning***

Plats (adress eller vägbeskrivning)**

Bifoga en kartbild över området som ska skannas***

 

Ska någon kontaktas på plats (namn, tfn)

Är tidpunkt för flygning viktigt? Ange tid.

Önskad leveransdag (senast)

 

Önskad leveranstyp***

Är fasaddokumentation (vertikal) viktigt?***

Beskriv vad resultatet ska användas till (t ex mängdberäkning, dokumentation eller volymkontroll.

Vem ska ta del av underlaget?

Ska underlaget bearbetas vidare? I vilket program?

 

ÖVRIGT
Ska kompletterande mätningar göras på plats?
Beskriv vad och i vilket syfte.
Önskar du andra tilläggstjänster, t ex markmodell eller maskinstyrningsmodell? Beskriv dina behov.
Genom att beställa godkänner du SkyMaps Allmänna villkor för konsulttjänster.