I fokus
När SkyMap utvecklar våra webbaserade tjänster (SaaS) som förenklar för bygg- och fastighetsbranschen har vi alltid dessa principer med oss. 

Användarvänligt och till nytta
Vi bygger verktyg för specialister, men det ska inte betyda att du måste vara specialist för att kunna använda dem. Enkelt, smidigt och till nytta gäller!

Molnbaserat
Inga lokala installationer eller avancerad datorutrustning ska behövas. Det ska räcka med Internetuppkoppling och en webbläsare eller app för att få tillgång till tjänsten.  

Tryggt och säkert
All data ska förvaras tryggt inom EU och all användardata ska hanteras med hög säkerhet.

Öppenhet
Våra tjänster ska alltid främja samarbete och kommunikation. Vi är öppna mot våra branschkollegor och använder standardiserade format och lösningar för att undvika att skapa inlåsningseffekter för våra kunder. 

Noggrant och mätbart
Vi är sprungna ur mätteknik och kommer alltid att värdera mätbarhet och noggrann-het högt.

Nära och personligt
Vi har en nära kontakt med våra kunder och användare. Vår utveckling är alltid användardriven och vi kommer alltid att erbjuda lättillgänglig support på svenska.


 

 

DIGITALISERING PÅ RIKTIGT

Plattformen SkyMap Portal är skapad för att underlätta digitalisering av bygg- och fastighetsbranschen med 3D-visualisering baserat på drönarteknik som grund. I plattformen har vi samlat egenutvecklade verktyg som förenklar vardagen för dig som är involverad i processen från idé till färdigt byggnad eller i förvaltning av fastigheten. Plattformen är molnbaserad vilket innebär att du alltid har tillgång till den via webbläsaren eller i appen för läsplatta eller mobil.

 

TJÄNSTER I SKYMAP PORTAL


SkyView - bygg på verkligheten med en georefererad digital tvilling som grund
SkyView är ett användarvänligt 3D-visualiseringsverktyg som med en georefererad digital tvilling som grund underlättar arbetet för dig i bygg- och fastighetsbranschen – från idé till färdig byggnad och vidare till förvaltning. Med SkyView förenklas samarbete, kommunikation och dokumentation och du får ett mer effektivt arbetsflöde och kvalitetssäkert resultat. Läs mer...


Design - skapa smidigt egna ritningar och modeller
Med SkyMap Design är det enkelt för dig att själv skapa och ändra ritningar och 3D-modeller till maskinstyrning eller GNSS-stav. Med SkyMap Design kan du bland annat vrida in och skala PDF-filer, skapa höjdsatta punkter, linjer och ytor samt exportera som LandXML. SkyMap Design är ett smidigt och prisvärt verktyg som kan framför allt kan förenkla för arbetsledning, kalkyl och mät för och se till att maskinisten snabbt får bra underlag. Läs mer...


Molnprocessering - marknadens smidigaste konvertering av drönarbilder till georefererad digital tvilling
Med molnprocessering slipper du dyr och avancerad programvara. Inga specialinställningar som kräver timtal att sätta sig in i. Ingen lokal installation som kräver en kraftfull och kostsam dator men som ändå blockerar datorn medan processen pågår. Och inget problem att vare sig lagra eller dela med sig av den tunga data som genereras från drönarbilderna. Helt enkelt; enkelt och användbart. Läs mer...


Connect - förenklar filhanteringen i ditt byggprojekt
SkyMap Connect kopplar samman dokumenthanteringen i SkyMap Portal med maskinstyrningssystemet i grävmaskinen. Från kontoret kan du kontrollera underlagen mot den digitala kopian av byggarbetsplatsen i SkyView och se till att det alltid är rätt fil i maskinen. Du kan också få tillbaka mätfiler från maskinen för kontroll och as-built-dokumentation. Du slipper ladda upp och ner filer mellan olika system och plattformar eller springa runt med en USB-sticka så fort en modell har omarbetats eller uppdaterats. Läs mer....


 

 

 

ÖVRIGA VERKTYG I SKYMAP PORTAL


Dokumenthantering

Lagra ritningar, modeller och handlingar på en plats i vår enkla dokumenthanterare.


E-postfunktion

Kommunicera snabbt och enkelt med alla involverade i projektet och säkerställ att alla har samma uppdaterade information. 


Behörighetsstyrning
Som projektägare styr du vilka användare som ska ha tillgång till projektet. Du du kan bl a lägga till, ta bort och gruppera användare för att reglera vem som ska ha tillgång till vad.