FLÖDA FILER SÖMLÖST MELLAN SKYMAP OCH DITT MASKINSTYRNINGSSYSTEM

SkyMap Connect kopplar samman filhanteringen i SkyMap Portal med maskinstyrningssystemet i grävmaskinen. Från kontoret kan du kontrollera underlagen mot den digitala kopian av byggarbetsplatsen i SkyView och se till att det alltid är rätt fil i maskinen. Du kan också få tillbaka mätfiler från maskinen för kontroll och as-built-dokumentation. Du slipper ladda upp och ner filer mellan olika system och plattformar eller springa runt med en USB-sticka så fort en modell har omarbetats eller uppdaterats.

SkyMaps vision är att vi med Connect ska kunna koppla ihop oss med samtliga grävmaskiner med ett uppkopplat maskinstyrningssystem. För närvarande är vi integrerade med Leica ConX och med Xsite Manage från MOBA vilket gör att vi når majoriteten av de aktiva maskinsystemen på marknaden, men vi arbetar hela tiden för att integrera mer fler system.

Connect är en tilläggstjänst i SkyMap Portal och det förutsätter att du har en aktiv SkyMap-licens för att du ska kunna koppla på tjänsten i ditt projekt.