INTEGRATIONSLÖSNINGAR VIA VÅRA PARTNERS

Det finns ett stort antal duktiga och drivna företag som strävar efter att utveckla mjukvarutjänster som kan hjälpa bygg- och fastighetsbranschen att bli mer digitala. Vår filosofi är att arbeta med öppenhet och inte skapa inlåsningseffekter för våra kunder genom att begränsa t ex filformat och funktioner. Vi väljer därför att samarbeta med andra aktörer som har samma filosofi som vi. Därigenom kan vi erbjuda ett ännu starkare produktutbud som hjälper våra kunder att bli ännu mer framgångsrika i sitt arbete.

Det pågår ständigt projekt som syftar till att vi ska kunna erbjuda våra tjänster genom samarbetspartners eller lägga till tjänster i SkyMap Portal. Följ oss på sociala medier eller vårt nyhetsrum så får du löpande uppdateringar.

 

AKTIVA INTEGRATIONERXsite Manage, MOBA Sweden
SkyMap och Xsite Manage är sammankopplade via SkyMap Connect. På så vis skapas ett effektivt digitalt flöde av filer mellan kontoret och ditt Moba-system. Från datainsamling, design och översyn till utförande och as-built-dokumentation hanteras via en sömlös uppkoppling mellan SkyMap och Xsite Manage. Läs mer...

 Leica ConX

SkyMap och Leica ConX är sammankopplade via SkyMap Connect. Därigenom skapas ett sömlöst flöde av filer mellan kontoret och ditt Leica-system som förenklar inhämtning, bearbetning, kontroll och nyttjande av data. Läs mer…

 Geo Professional, SBG

SkyMap och Geo Professional från SBG är sammankopplade vilket gör det enklare att få full nytta av den data som genereras i ett byggprojekt. Läs mer…

 Exact Studio

SkyView är integrerat i Exact Studio för att kunna visualisera drönardata. Verktyget fyller en viktig funktion för Exacts konsulter men görs även tillgängligt för kunder genom leveransplattformen Exact Studio. Läs mer…

 Digital Buildings, Zynka

SkyView är integrerat i Zynkas plattform Digital Buildings. Syftet är att enkelt kunna visualisera utomhusmiljöer. Läs mer…

 DOX
SkyView är integrerat i projektportalen DOX för att visualisera drönardata och designfiler. I DOX samlas all dokumentation som hör till bygget och med funktioner för planering, dokumentation, ärendehantering, förfrågningar, rondering och uppföljning med mera förenklas hela arbetsflödet. Läs mer...