Sammanfattning av SkyPortal

 • Ladda upp drönarbilder för att skapa digitala tvillingar i form av 3D-modeller och ortofoto.
 • Förvara all information om projektet på en och samma plats
 • Enkelhet, lätt att förstå och lätt att hantera dokument
 • Visualisera verklig bildinformation i realtid
 • Tillgång till alla data när som helst på alla enheter, även på arbetsplatsen
 • Dela data med dina intressenter
 • Ger intressenter möjlighet att vara en del av projektet
 • Kontrollera och undvika oförutsedda händelser
 • Skapa en korrekt bild genom att spara och dokumentera fakta i detaljer
 • Kommunikationen kommer att ha det mest effektiva flödet någonsin
 • Förhandsgranska och redigera modeller i verkliga förhållanden
 • Leda verksamheten på bästa sätt
 • Ge alla i projektet rätt information direkt, minimera missförstånd
 • Kontrollera och undvika oförutsedda händelser

 

SKYPORTAL GER DIG MÖJLIGHETER!

Nu kan du dela information när som helst med dina intressenter genom SkyPortal.

Med SkyPortal kommer dina intressenter åt senaste informationen och kan bidra med feedback löpande under hela processen. Alla kan hantera SkyPortal eftersom den är enkel att använda och enkel att förstå.

Här kan du förhandsgranska de visualiserade 3D-modellerna innan den byggs och enkelt ta del av information. Med SkyPortal delar du enkelt information och dina medarbetare kommer alltid att få det vid rätt tillfälle så inga fler missade rapporter, kontraktsunderlag, instruktionsplaner, ändringar eller uppdateringar. Alla som är delaktiga i projektet kan få tillgång till information via mobiler och surfplattor, även på byggarbetsplatsen. Detta gör att du kommer vara medveten om varje detalj som uppstår på arbetsplatsen.

Med SkyPortal kommer alla att göra vad som måste göras vid rätt tillfälle och eventuella ändringar eller uppdateringar kommer att kan göras i god tid så det inte påverkar utförade.

Du sparar alla dokument och projektinformation i SkyPortal säkert och effektivt och om dina intressenter behöver se fakta om din arbetsprocess är det mycket enkelt att visa alla faser i detalj.

Gamla och nya köpare samt intressenter kommer alltid att kunna ta del av den information som sparats i SkyPortal.

ANVÄNDARVÄNLIGT VERKTYG

SkyMap CAD-viewer är ett användarvänligt verktyg som är framtaget för att hjälpa dig att bli mer effektiv i din maskinstyrning.
Du kan snabbt och enkelt kontrollera underlagen till din maskin utan att behöva vare sig en massa programvaror eller CAD-kunskaper.

Bristfälliga eller felaktiga modeller och ritningar kan både kosta mycket tid och ställa till stora problem. Att dessutom försöka handskas med filer som inte går att öppna eller att navigera genom mängder av lager är inte vad vi kallar effektivt. 
Med vår CAD-viewer kan du tidigt i projektet se de teoretiska förutsättningarna på platsen, visualisera och testa genomförbarheten och säkerställa modeller och ritningar innan de skickas till maskinen.
Du kan också upptäcka fel och brister som i ett senare skede kan orsaka stora kostnader i projektet. Ladda enkelt upp filer med drag och drop-funktionen och jämför olika ritningar och modeller direkt i CAD-viewern. Låt den smarta rensningsfunktionen ta bort all onödig information som din maskin inte kan hantera eller har nytta av. 
Skaffa dig en total överblick över vilka filer som skickas till maskinen och som du kan vara säker på är korrekta och kan öppnas direkt. 

Allt som behövs för att kunna använda tjänsten är en webbläsare!

Löften

På SkyMap förstår vi hur viktigt det är med:

 • Att bli klar i tid
 • Noggrannhet
 • Leveranssäkerhet
 • Kostnadseffektivitet

Vi gör vårt jobb med stolthet och ovanstående punkter är något vi levererar i samtliga våra jobb mot våra kunder. 

 

UTRUSTNING

SkyMap använder sig av den senaste utrustningen som finns att tillgå. Vår utrustning består bland annat av:

 • Leica MS60
 • Aibotix

 

HUR VI JOBBAR MED SCANNINGSLÖSNINGAR

Vi jobbar med den senaste tekniken och med de lösningar som leverar högst kvalitet. Därför har vi valt att Leica MS60 och Aibotix när vi jobbar med scanningslösningar åt våra kunder. En av de största fördelarna med Aibotix är att man kan scanna stora områden både snabbt och effektivt med en noggrannhet ned till +/-3 mm! Ett exempel är tiden som går åt att mäta in en 800m väg, från etablering av flygstöd tilll färdig 3D modell av vägen, tar runt 4 timmar! Detta medför stora fördelar för våra kunder som både får en kostnadseffektiv lösning, men främst en tidsvinst som ingen annan lösning matchar.

När vi på SkyMap utför ett arbete börjar vi alltid med att göra en detaljerad plan för hur arbetet ska läggas upp. Detta gör vi för att få ett så bra resultat som möjligt med minsta möjliga tidsåtgång för våra kunder. Innan vi lämnar över punktmoln, terrängmodeller, 3D-meshar gör vi alltid egenkontroller som säkerställer att vi lämnar över korrekta underlag som ska överträffa våra kunders förväntningar.

 

 

Löften

På SkyMap förstår vi hur viktigt det är med:

 • Detaljrika och korrekta modeller
 • Noggrannhet
 • Kostnadseffektivitet

Vi gör vårt jobb med stolthet och ovanstående punkter är något vi levererar i samtliga våra jobb mot våra kunder.

 

Utrustning

SkyMap använder sig av den senaste utrustningen som finns att tillgå. Vår utrustning består bland annat av:

 • Leica MS60
 • Agisoft
 • SkyView - Vårt egenutvecklade 3D-verktyg

HUR VI JOBBAR MED 3D-VISUALISERINGAR

Vi förstår vi hur viktigt det är med detaljrika och korrekta modeller när man vill se sin fastighet eller något annat objekt i en 3D modell. Det är bland annat på grund av detta som vi använder oss av den senaste och modernaste tekniken. Vi har valt Aibotix för scanning samt Agisoft Photoscan för att framställa modellerna från den data som samlas in med Aibotix. Vi kan med väldigt stor noggrannhet visualisera objekten i 3D och visa med extrem noggrannhet ned till minsta detalj. 

När vi scannat av ett objekt och behandlat data så att 3D modellen skapats får kunden en enkel tillgång att se sitt 3D objekt i vår egna 3D viewer som är helt webbaserad i vår portal. Där kan kunden bjuda in andra personer som antingen ska se 3D modellen eller få åtkomst till att göra förändringar i den såsom exempelvis en arkitekt.

Löften

På SkyMap förstår vi hur viktigt det är med:

 • Att bli klar i tid
 • Noggrannhet
 • Leveranssäkerhet
 • Kostnadseffektivitet

Vi gör vårt jobb med stolthet och ovanstående punkter är något vi levererar i samtliga våra jobb mot våra kunder. 

 

husutstakning

Vi gör husutstakning i:

 • Växjö
 • Alvesta
 • Jönköping
 • Ljungby
 • Halmstad
 • Värnamo
 • Lessebo
 • Övriga kommuner är ni välkomna med förfrågan

 

UTRUSTNING

SkyMap använder sig av den senaste utrustningen som finns att tillgå. Vår utrustning består bland annat av:

 • Leica MS60
 • Leica GS16
 • Leica GS14
 • Leica CS20.

Fördelarna med Leica MS60 och Leica CS20 är att med hjälp av den senaste tekniken gällande prismalåsning samt att kunna filtrera bort reflektioner, gör så att totalstationen håller låsningen på rätt prisma och vi blir mycket mera effektiva för att vi kan fokusera på att få jobbet gjort.

 

HUR VI JOBBAR MED MÄTNINGAR

Vi jobbar med den senaste tekniken och med de lösningar som levererar högst kvalitet. Fördelarna med Leica MS60 och Leica CS20 är att med hjälp av den senaste tekniken gällande prismalåsning samt att kunna filtrera bort reflektioner, gör att totalstationen håller låsningen på rätt prisma och vi blir mycket mera effektiva för att vi kan fokusera på att få jobbet gjort.

När vi på SkyMap utför ett arbete börjar vi alltid med att göra noggranna och genomtänkta förberedelser genom att placera ut referenspunkter på väl genomtänkta positioner. I och med detta så blir effektivare per tillfälle på en arbetsplats lägre och vi kan återigen vara lönsammare för kunden. Under projektet är vi på SkyMap alltid noga med att väldigt god kontakt med de ansvariga på arbetsplatsen och se till att rätt underlag finns tillhanda före utsatt tid. Innan vi lämnar över utförliga rapporter och relationsunderlag gör vi alltid noggranna kontroller, så att kunden kan vara säker på att underlaget från oss är av högsta kvalitet.

 

Löften

På SkyMap förstår vi hur viktigt det är med:

 • Att bli klar i tid
 • Noggrannhet
 • Leveranssäkerhet
 • Kostnadseffektivitet

Vi gör vårt jobb med stolthet och ovanstående punkter är något vi levererar i samtliga våra jobb mot våra kunder. 

 

Utrustning

SkyMap använder sig av den senaste utrustningen som finns att tillgå. Vår utrustning består bland annat av:

 • Leica MS60
 • Aibotix

 

HUR VI JOBBAR MED VOLYMBERÄKNINGAR

På SkyMap förstår vi hur viktigt det är med att ha kunskap om materialåtgång i ett tidigt skede av arbetets gång. Att exempelvis snabbt och enkelt kunna få veta hur stora massor man har i ett specifikt område eller hur mycket som måste schaktas bort eller till på en byggarbetsplats ger enorma vinster för våra kunder. Vi använder oss utav de modernaste teknikerna som finns och däri ingår bland annat Aibotix och Leica MS60. Dessa används för att samla in korrekta data på så kort tid som möjligt samtidigt. SkyMap tillsammans med denna moderna teknik ger er extremt noggranna underlag i tid vilket ger er en ökad effektivitet i både tid och pengar.

När vi på SkyMap utför ett arbete börjar vi alltid med en terrängsondering. Detta görs för att vi ska kunna utföra arbetet på ett kostnadseffektivt sätt. Innan vi lämnar över en volymberäkningsrapport gör vi alltid egenkontroller för att säkerställa korrekta underlag.