Nytt byggprojekt?
Låt oss lösa projektering till FFU för markentreprenaden. Läs mer...


Kvalitetssäker mängdning till anbud
Låt oss hjälpa dig att träffa rätt i beräkningarna. Läs mer...


Stabil grund för planering
Låt oss ta fram underlag för befintlig mark. Läs mer...


 

 

BRED PALETT AV KONSULTSAMARBETEN

Smidigt och noggrant
På SkyMap förstår vi vikten av leveranssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet för att få ett bra arbetsflöde och resultat i byggprojektet. Vi ställer höga krav på oss själva och våra samarbetspartners, och våra kunder kan vittna om att vi håller vad vi lovar. Med ett brett nätverk av kvalitetssäkrade samarbetspartners åtar vi oss uppdrag inom bland annat projektering, mätteknik och projektledning över hela Sverige.

Effektiva arbetsmetoder
Våra tjänster har utvecklats i nära samarbete med kunder inom bland annat markentreprenad, byggentreprenad, fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Vårt mål är att göra det både enkelt och bekvämt för dig - du ska veta vad du får, när du får det och vad det kostar. Vi arbetar hela tiden för att optimera vårt arbetssätt och ligga i framkant både tekniskt och kompetensmässigt för att kostnadseffektivt uppfylla ditt behov.

Digital leverans
Så långt det är möjligt levererar vi alltid underlagen i SkyView, vilket innebär att du enkelt kan se, kontrollera och jämföra resultatet. På så vis kan vi också garantera att underlaget är kvalitetssäkert. Du kan fortsätta arbeta i vårt verktyg eller ladda ner alla underlag och arbeta vidare i andra program eller plattformar.

 

PROVA OSS DU OCKSÅ!

Skicka en kort beskrivning av vem du är och vad du önskar hjälp med så tar vi kontakt med dig snarast möjligt. 

Företag*                                                     

Kontaktperson*

Telefonnummer*

E-post*                                             

Jag arbetar med

Om annat, beskriv

Jag vill veta mer om (flera val ctrl+klick)


 

 

 

Har du behov av noggrann mätning?
Vi väljer alltid den mest kostnadseffektiva metoden för dig. Läs mer...


Beställ drönarskanning av oss
Vi löser uppdrag i hela Sverige.
Läs mer...