Noggrant och kostnadseffektivt
Med vårt breda nätverk av mätteknikkonsulter erbjuder vi mättjänster för alla typer av byggprojekt över hela Sverige. Oavsett om det rör sig om underlag för projektering, modeller till maskinstyrning, produktionsmätning, volymberäkning eller husutstakning har vi lösningen för dig. Vi utför också kontrollmätningar av konstruktioner och inmätning och utsättning av t ex installationer och strukturer. Inget uppdrag är för stort eller för litet, men varje uppdrag är unikt. 

Med ny teknik öppnas många nya möjligheter. Vi strävar hela tiden efter att vi och våra leverantörer ska ligga i framkant både tekniskt och kompetensmässigt för att kunna erbjuda den mest effektiva mätmetoden för att uppfylla ditt behov. Vi använder alltid den mest lämpliga tekniken för uppdraget för att kostnadseffektivt leverera ett korrekt mätresultat.

Nya och traditionella mätmetoder
Vi utför traditionell geodetisk mätning med totalstation och satellitbaserad mätning. Metoden ger mycket hög noggrannhet och används till exempel vid positionering för nybyggnation eller löpande produktionsmätning. 

Vi använder också drönare som har snabbt utvecklats till ett viktigt verktyg för inhämtning av mätdata för t ex mark, tak och fasader. Med drönare kan vi snabbt och effektivt mäta in stora områden med en noggrannhet ned till +/-3 mm, vilket motsvarar en vanlig GPS-stav. 

Även 3D-skanning är ett allt mer använt verktyg som gör att vi kan mäta och avbilda i princip alla typer av utrymmen; byggnader, konstruktioner och installationer både invändigt och utvändigt. Med skannern skapas en mycket detaljerad 3D-kopia av verkligheten. 

BIM - Byggnadsinformationsmodellering
Vi levererar data för BIM och skapar digitala modeller som hjälper arkitekter, ingenjörer och formgivare att visualisera form och funktion, förutse kostnader och i god tid göra eventuellt nödvändiga förändringar.