BYGG PÅ VERKLIGHETEN MED SKYVIEW

SkyView är ett användarvänligt 3D-visualiseringsverktyg som med en georefererad digital tvilling som grund underlättar arbetet för dig i bygg- och fastighetsbranschen – från idé till färdig byggnad och vidare till förvaltning. Med SkyView förenklas samarbete, kommunikation och dokumentation och du får ett mer effektivt arbetsflöde och kvalitetssäkert resultat.

Prototypverkstad för dig som bygger
Fel och brister i ritningar och modeller orsakar stora kostnader i projektet om de inte upptäcks i tid. Med en digital kopia av verkligheten som bas, en så kallad digital tvilling, kan du jämföra ritningar och modeller med verkligheten och upptäcka problem i tid. I planeringsfasen fungerar SkyView som din prototypverkstad där du kan testa dina idéer på riktigt innan du sätter dem i verket och ökar markant möjligheterna att klara kvalitet, ekonomi och tidsplan i projektet.Ökad förståelse, enklare problemlösning och snabbare beslut i 3D
Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Den digitala tvillingen består av hundratals, ibland tusentals, bilder som sammanfogats till en detaljerad avbildning av verkligheten. Att 3D-visualisering underlättar på många sätt vittnar våra kunder ofta om. Medarbetare i projektet ser helheten och får snabbt en överblick av vad som ska göras på plats, vilket förkortar startsträckan avsevärt. Eller "fulla skopor direkt" som en av våra markentreprenörskunder uttryckte det. 

Det gör även att utmaningar och hinder som dyker upp på vägen enklare kan lösas. När alla berörda kan se, vända, vrida, testa och nästan "känna" sig fram är det inte så konstigt att man snabbare hittar en gemensam lösning. Vi får ständigt exempel på hur det har hjälpt vid i diskussioner kring bygglov med kommunen, eller när beställare och entreprenör behöver lösa en oförutsedd knut. Att du dessutom kan dela vyn och därmed inte ens måste vara på samma plats för att få samma bild gör bara det hela ännu smidigare. 

Förbättra samordning, logistik och säkerhet
Genom att samla alla ritningar och modeller på en plats och kunna visualisera projektet i 3D får alla involverade en bra överblick och en gemensam bild av vad som ska göras. Du kan undvika kollisioner mellan olika discipliner, planera logistik, få underlag till APD-plan, undvika produktionsstopp och förutse problem innan de uppstår.

Samarbeta, koordinera och kommunicera
Bristande kommunikation pekas ofta ut som en avgörande och kostsam akilleshäl i många byggprojekt. Med SkyView samlar du du alla involverade i projektet på en plats, styr vem som ska tillgång till vilken information, ser till att alla har tillgång till rätt version av dokument och sprider enkelt information till berörda. Verktyget är hela tiden tillgängligt i din webbläsare eller via iOS-app för platta eller mobil.

Fakta - inte gissningar
Oenigheter och obehagliga överraskningar är en oönskad men allt för vanlig ingrediens i byggprojekt. Genom den tydliga 3D-visualiseringen är det enkelt för beställare och utförare att vara överens både före, under och efter projektet. Det skapar en trygghet och ett långsiktigt förtroende.

Med SkyView dokumenterar och följer du framdriften i projektet. Du kan skapa kommentarer kopplade till en punkt för att komma ihåg eller för att informera andra. Du kan också med en knapptryckning göra en volymberäkning och snabbt få fram behovet av schakt och/eller fyll. Eller med referensytan hitta lämplig höjd för mark, byggnader, installationer och konstruktioner. 

Många och långsiktigt positiva effekter
Genom att digitalisera byggprojekt eller förvaltning av fastigheter med hjälp av SkyView får du många positiva effekter. På ett övergripande plan vågar vi lova att du ökar både produktiviteten och lönsamheten på kort och lång sikt. Men du kommer också att uppleva många fler positiva effekter på vägen. Vad och hur beror helt på vilken roll du har och var i processen du är involverad.