Låt oss hjälpa dig att träffa rätt

När du ska lämna ett anbud på en markentreprenad står mycket på spel. Det är en ständigt balansgång att leverera ett attraktivt anbud men samtidigt säkerställa att affären kan räknas hem. Med underlag för mängdning från SkyMap får du fakta som gör att du kan lämna ett professionellt och träffsäkert anbud.

Vi har tillsammans med våra markentreprenörkunder utvecklat arbetsmetoden för att ta fram underlagen som behövs till en realistisk kalkyl mot förfrågningsunderlaget. Vi har dessutom trimmat arbetsflödet för att kostnadseffektivt leverera ett kvalitetssäkert underlag. Underlaget levereras i plattformen SkyMap Portal där du enkelt laddar ner alla underlag. Här finns även möjlighet att vid behov använda 3D-visualiseringsverktyget SkyView som bland annat gör det möjligt att jämföra ritningar och modeller mot en digital tvilling.

Med underlaget från SkyMap har du en trygg grund för anbudet och är bättre förbered inför den kommande projektstarten. Vi kan också hjälpa dig vidare med underlag till maskinstyrning och att höja nyttjandegraden av dina maskiner. Effekten av vårt koncept har hjälpt många kunder att höja produktiviteten och förbättra lönsamheten i sina projekt. Prova du med!

 

Standardleverans
Kalkylunderlag mot FFU
• Mängder av ytor och utrustning
• Mängder VA
• Volymer
   - överbyggnad
   - schakt och fyll
   - vegetationsavtagning 

Vid behov (exempel)
• Drönarskanning av befintlig mark med SkyView (1 mån).

Skicka en förfrågan till oss

Företag*

Adress (gata, postnnr, ort)*

Projektnamn

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Vad behöver vi veta nu? Beskriv kortfattat.

Bifoga gärna en kartbild eller annat dokument.

Skicka din förfrågan så tar vi kontakt med dig snarast möjligt.