Varför projektera i 3D?
I många fall sker projektering endast i 2D, och det upplevs ofta vara fullt tillräckligt. Men när du ska upphandla en markentreprenör så är 3D en förutsättning för maskinstyrningssystemet. Dessutom vill markentreprenörer kunna beräkna volymer för att ge ett så korrekt anbud som möjligt. Det innebär att de markentreprenörer som räknar på uppdraget med stor sannolikhet kommer att ta fram underlag i 3D. Något som du i egenskap av beställare till syvende och sist kommer att få betala för.

Vår rekommendation är alltid att projektera i 3D redan från början. Fördelen är att du skapar ett sammanhållet informationsflöde som ger dig bättre kontroll på de faktiska förutsättningar, skapar ett bättre förfrågningsunderlag till de entreprenörer du vill arbeta med och ger dig bättre och mer precisa anbud. Det i sin tur kan minska antalet ÄTA-frågor och skapa ett större förtroende mellan dig som beställare och den entreprenör du anlitar.

 

Nyckeln till ett framgångsrikt byggprojekt

Förfrågningsunderlaget (FFU) för markentreprenaden är en viktig nyckel till ett framgångsrikt byggprojekt. Genom att låta oss projektera och ta fram underlag till FFU lägger du grunden till ett lyckat slutresultat.

I samarbete med våra kunder inom fastighetsutveckling har vi tagit fram ett standardkoncept som täcker behovet för de allra flesta projekt. Det finns självklart också möjlighet att anpassa utifrån särskilda behov och önskemål. Syftet är att göra det enkelt för dig och ge dig ett professionellt och kvalitetssäkert underlag.

Hur går det till?
Vi går igenom projektet och gör en behovsanalys tillsammans. Det är grunden till den budgetoffert som ger dig ett tydligt grepp om kostnaderna. Därefter skrider vi till verket och hämtar in nödvändig mätdata, genomför projekteringen och levererar ett gediget underlag till FFU.

Leverans i 3D
Underlaget levereras i SkyView, vårt verktyg för 3D-visualisering. Det underlättar samordning, samarbete och kommunikation i projektet. Du får en bra överblick och kan jämföra och kontrollera ritningar och modeller. Du kan också involvera t ex medarbetare, leverantörer och kunder som får visuell och gemensam bild av projektet.

Bättre anbud
Tack vare konceptet och ett optimerat arbetsflöde i samarbete med duktiga konsulter vågar vi lova att du att du får ett visuellt, kostnadseffektivt och kvalitetssäkert underlag som dessutom ger dig tydligare och bättre anbud från de entreprenörer du vill arbeta med.

 

Skicka en förfrågan till oss

Företag*

Adress (gata, postnnr, ort)*

Projektnamn

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Vad behöver vi veta nu? Beskriv kortfattat.

Bifoga gärna en kartbild eller annat dokument.

Skicka din förfrågan så tar vi kontakt med dig snarast möjligt.

 

Standardleverans
• Ritningar och teknisk beskrivning
• Höjdplan (FM)
• Överbyggnadsplan
• Växt- och utrustningsplan
• VA-plan
• Befintlig mark
• SkyView 12 mån

Vid behov (exempel)
• 3D-modeller med visualisering i SkyView