Varför projektera i 3D?
I många fall sker projektering endast i 2D, och det upplevs ofta vara fullt tillräckligt. Men när du ska upphandla en markentreprenör så är 3D en förutsättning för maskinstyrningssystemet. Dessutom vill markentreprenörer kunna beräkna volymer för att ge ett så korrekt anbud som möjligt. Det innebär att de markentreprenörer som räknar på uppdraget med stor sannolikhet kommer att ta fram underlag i 3D. Något som du i egenskap av beställare till syvende och sist kommer att få betala för.

Vår rekommendation är alltid att projektera i 3D redan från början. Fördelen är att du skapar ett sammanhållet informationsflöde som ger dig bättre kontroll på de faktiska förutsättningar, skapar ett bättre förfrågningsunderlag till de entreprenörer du vill arbeta med och ger dig bättre och mer precisa anbud. Det i sin tur kan minska antalet ÄTA-frågor och skapa ett större förtroende mellan dig som beställare och den entreprenör du anlitar.

 

Stabil grund för planering - Låt oss ta fram underlag för befintlig mark

Med en drönarskannad kopia av verkligheten och SkyView som prototypverkstad från du en bra start i ditt byggprojekt. Med detaljerad information om de befintliga förutsättningarna på platsen kan projektering göras på en högre detaljnivå och du undviker att göra samma sak flera gånger. Med en digital kopia av verkligheten som bas kan du jämföra ritningar och modeller mot verkligheten och upptäcka problem innan de kostar. Du håller ihop informationsflödet och alla 
involverade aktörer i projektet.

Genom vårt breda nätverk av erfarna drönarpiloter kan vi åta oss uppdrag i hela Sverige.

 

Skicka en förfrågan till oss

Företag*

Adress (gata, postnnr, ort)*

Projektnamn

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Vad behöver vi veta nu? Beskriv kortfattat.

Bifoga gärna en kartbild eller annat dokument.

Skicka din förfrågan så tar vi kontakt med dig snarast möjligt.

 

 

Vad får du?
Vi utför drönarskanningen och levererar en digital kopia av verkligheten i form av georefererat ortofoto, punktmoln och 3D-modell. I paketet ingår också SkyMap Planera som ger dig tillgång till SkyView i 12 månader som du kan använda som din prototypverkstad i projektet.

Pris 14 995 kr

 

I priset ingår drönarskanning upp till 5 ha mark-yta och max 100 km transport (ToR) för tillgänglig drönarpilot. Vid större markområden eller längre transporter, begär offert.