Leica Geosystems, SBG och SkyMap förenklar dataflödet i byggprojekt tillsammans

Publicerad: torsdag 2 jun 2022


I samband med Svenska Maskinmässan presenterade Leica Geosystems och Svensk Byggnadsgeodesi (SBG), Part of Hexagon, tillsammans SkyMap Innovations det samarbete som innebär att SkyMap Portal integreras med Leica ConX och Geo Professional. Genom integrationen förenklas hanteringen av data i kundernas byggprojekt avsevärt.

-Vi ser stora möjligheter med samarbetet. Det läggs mycket tid i byggprojekten på att flytta data och säkerställa att de aktuella underlagen är på rätt plats. Genom att integrera med SkyMap, som har blivit en viktig hub särskilt för drönardata, tar vi bort ett onödigt moment för kunderna, säger Mattias Korall, Regional Director Nordics på Hexagon Heavy Construction Solutions.

Genom integrationen mellan programvarorna knyts dataflödet samman för inhämtning, bearbetning, kontroll och nyttjande av data. Det blir ett sömlöst flöde av data mellan drönarpilot, mättekniker, projektör, projektledare och maskinförare som är involverade i arbetet.

-Bättre dataunderlag ger bättre modeller och beräkningar. Med smidig tillgång till drönardata från SkyMap som kan bearbetas vidare i Geo Professional och nyttjas i grävmaskinen via Leica ConX skapar vi en lösning där kunderna kan få större värde av den data som genereras, säger Fredrik Bergner, försäljningschef på Svensk Byggnadsgeodesi (SBG).

Integration av plattformarna har redan inletts och lösningarna beräknas bli lanserade under hösten 2022. Parterna ser detta som startskottet för ett långsiktigt och utvecklande samarbete som kan tillföra stor nytta i byggbranschen.

-Branschen hanterar lika mycket data som grus idag och det finns ett stort behov av att förädla och förbättra dataflödet. Eftersom Leica Geosystems och Svensk Byggnadsgeodesi (SBG) är Nordens största leverantör av maskinstyrningssystem och geodesiprodukter kommer samarbetet att kunna göra nytta i väldigt många byggprojekt, säger SkyMaps grundare och VD Jon Bengtsson.

Kontakt
Mattias Korall 070 416 96 62 mattias.korall@hexagon.com
Fredrik Bergner 076 765 72 41 fredrik.bergner@sbg.se
Jon Bengtsson 073 502 21 32 jon.bengtsson@skymap.se

Leica Geosystems – when it has to be right 
I mer än 200 år har Leica Geosystems, en del av Hexagon, varit revolutionerande inom mätteknik och skapat helhetslösningar för proffs över hela världen. Leica Geosystems är kända för sina premiumprodukter och sin utveckling av innovativa lösningar. Branschfolk inom en mängd olika industrisegment, som flyg och försvar, säkerhet, bygg och tillverkning, förlitar sig på Leica Geosystems som leverantör för alla geospatiala behov. Med precisa och korrekta instrument, sofistikerad programvara och pålitliga tjänster, levererar Leica Geosystems värde varje dag, för dem som formar vår världs framtid.

Svensk Byggnadsgeodesi (SBG) - Vi utvecklar mjukvara för mätingenjören inom samhällsbyggnad.
Svensk Byggnadsgeodesi AB (SBG)har sedan 1975 levererat mjukvara utvecklad för att förenkla och effektivisera arbetet för utsättare och mätingenjörer inom samhällsbyggnad. SBG var tidiga med att utnyttja och utveckla hela det digitala dataflödet, från fältprogram som kopplas mot olika mätinstrument för insamling och utsättning av koordinater, via kontorsverktyg för hantering, beräkning och beredning av data, tillbaka till fält och utsättningsinstrument eller maskinstyrningssystem för guidning och styrning vid realisering av de digitala modellerna och slutligen för kvalitets och ”as-built” rapportering.

SkyMap - Vi visualiserar fastighetsdata för vem som helst, var som helst.
Vi omvandlar fastighetsdata och gör den tillgänglig och visuell på ett enkelt, säkert och tryggt sätt varsomhelst, närsomhelst. Det gör vi för alla aktörer som är involverade i kedjan från idé till färdig byggnad och vidare genom fastighetsförvaltningen. Syftet är att effektivisera, höja kvaliteten och göra våra kunder och användare konkurrenskraftiga och mer lönsamma.