Samarbete mellan SkyMap och Inviatech bäddar för mer projektering i 3D

Publicerad: onsdag 17 aug 2022


SkyMap och Inviatech vill förenkla och förbättra planering och projektering i byggprojekt tillsammans. Genom ett nyligen inlett samarbete kan SkyMap erbjuda sina kunder Inviatechs projekteringstjänster, och Inviatech kan erbjuda sina kunder SkyMaps visualisering i 3D, dokumenthantering och förenklade dataflödet i byggprojekten.

- Med allt fler som använder maskinstyrning i projekten ökar behovet av designfiler i 3D. Genom att projektera i 3D redan från start blir arbetet mer effektivt och samtidigt får både markentreprenörer och fastighetsutvecklare ett bättre underlag att stå på, säger Fredrik Hallgren på Inviatech.

Inviatech håller på att implementera SkyMap Portal som verktyg för att visualisera och leverera designfiler till kunder. Med den digitala kopian av projektet som ger fler detaljer och bättre noggrannhet inte minst när det gäller höjder får de också ett bättre underlag att jämföra och kontrollera leveransen mot.

- Det pratas ofta om att byggbranschen är konservativ och återhållsam inför ny teknik, men vi upplever tvärt om en stor nyfikenhet kring ny teknik och en önskan att digitalisera för att utveckla både arbetsmetoder och lönsamhet. Jag är övertygad om att vi kommer att ha många kunder som är intresserade och ser nyttan av vårt samarbete, konstaterar Fredrik.

SkyMap har en längre tid erbjudit sina kunder projekteringstjänster i 3D genom etablerade samarbeten, men efterfrågan bara ökar och behovet av fler som kan leverera en samlad tjänst för att hålla samman hela projekteringsflödet har blivit akut.

- Inviatech är ett ungt och hungrigt tillväxtbolag som verkligen visat vad de går för. Genom det nu inledda samarbetet kan vi hjälpa långt fler kunder och underlätta arbetsflödet för dem på riktigt. Det ska bli spännande att se hur vårt samarbete kan utvecklas långsiktigt, säger Jon Bengtsson som är grundare och VD på SkyMap.

Kontakter
Fredrik Hallgren Inviatech 0705-902 005 fredrik.hallgren@inviatech.se
Jon Bengtsson SkyMap 0735-022 132 jon.bengtsson@skymap.se

 


Kort om Inviatech
Inviatech erbjuder helhetslösningar inom VA, landskap, väg och gata och våra experter arbetar med all slags projektering för kommersiella-, bostads- och industriområden. Vi genomför förstudier, utredningar, projektering och tar fram tidiga skisser till bygghandlingar och kompletta förfrågningsunderlag. Tack vare vår breda kompetens kan vi erbjuda kunskap och erfarenhet från många kompetensområden.

Kort om SkyMap
SkyMap utvecklar webbaserade mjukvaror som med 3D-visualisering förenklar för bygg- och fastighetsbranschen. Genom att visualisering och digitalisering, från första idé till färdig byggnad och vidare till förvaltning av fastigheten, kan kostsamma fel upptäckas och undvikas i tidigt skede, kommunikation och samarbete förenklas och uppföljning och dokumentation kvalitetssäkras. Det höjer produktiviteten och skapar en trygghet för både beställare och utförare.

SkyMap Innovations AB är ett entreprenörsdrivet företag från hjärtat av Småland, sprunget ur mätteknik för bygg- och anläggning. Sedan starten 2015 har vi hjälpt hundratals kunder inom bland annat bygg, anläggning, mätteknik, projektering, fastighetsförvaltning och offentlig verksamhet att förenkla byggandet och höja lönsamheten i projekten.