SkyMap har snabbt blivit ett populärt verktyg för Häv & Gräv

Publicerad: måndag 17 apr 2023


Häv & Gräv i Norrköping startades för strax över 20 år sedan och har nu växt till ca 90 anställda. I somras började Häv & Gräv använda SkyMap och sedan dess har plattformen hunnit användas i ett trettiotal olika projekt och har snabbt blivit ett populärt verktyg i hela organisationen.

- Vi har prövat flera olika verktyg och SkyMap är helt klart det mest kompletta. Det har blivit en viktig samarbetsplattform internt men också i kommunikationen med våra kunder, säger David Åkerskog som är mätchef på Häv och Gräv i Östergötland AB

Med SkyMap har hela organisationen, från mät till planering, kalkylering och produktion, fått ett gemensamt verktyg att arbeta i. Att samordna flödet och dokumentationen är extra viktigt i en slimmad organisation med många olika projekt i gång. Varje behov av ändringar eller ny data kan innebära stillestånd för maskinerna, och att kasta sig mellan olika projekt för att lösa snabbt uppkomna behov tillhör vardagen.

- På mätsidan har vi sedan länge haft tillgång till all data, men nu kan alla se samma sak. Det ger inte minst arbetsledare och kalkyl en ovärderlig överblick över projektet, men det hjälper också maskinoperatörerna att få grepp om vad som ska göras och följa med i förändringar som tillkommer under projektets gång. När alla har tillgång till samma information minskar också trycket något på oss, det märker vi dagligen, fortsätter David.

Med SkyMap binds hela flödet samman från förprojektering och kalkylering till genomförande och slutligen relationsskedet då allt ska sammanställas och redovisas. Att ha all dokumentation samlad och visuell underlättar inte minst vid framtagandet av relationshandlingarna.

- Det behövs input från många olika personer, maskiner och enheter när den slutliga redovisningen av projektet ska göras. När vi har använt SkyMap som plattform genom hela projektet finns allt samlat och det blir mycket lättare att ta fram ett korrekt underlag, avslutar David.

 


SkyMap - Vi visualiserar fastighetsdata för vem som helst, var som helst.
Vi omvandlar fastighetsdata och gör den tillgänglig och visuell på ett enkelt, säkert och tryggt sätt varsomhelst, närsomhelst. Det gör vi för alla aktörer som är involverade i kedjan från idé till färdig byggnad och vidare genom fastighetsförvaltningen. Syftet är att effektivisera, höja kvaliteten och göra våra kunder och användare konkurrenskraftiga och mer lönsamma.