SkyMap tar steget in i Finland och förbereder för världen

Publicerad: onsdag 25 maj 2022


Bygg-techföretaget SkyMap implementerar finska koordinatsystem och öppnar därmed upp SkyMap Portal för bygg- och fastighetsbranschen i Finland. SkyMap är sedan tidigare etablerat i Sverige och håller på att få fäste i Norge med ett flertal aktiva projekt så satsningen är ett led i att fortsätta utbredningen i Norden.

- Finland ligger långt fram i digitaliseringen av bygg- och fastighetsbranschen och är därför ett naturligt nästa steg för oss. Dessutom kan vi genom vår samarbetspartner Exact, som är en av de flitigaste användarna av SkyMap i Sverige och Norge, ta det första steget in i Finland innan vi breddar oss till fler kunder, säger SkyMaps grundare och VD Jon Bengtsson.

Parallellt med implementationen i Finland har plattformen förberetts för att kunna hantera fler koordinatsystem. Inom kort inleds kundtester på projekt runt om i världen.

- Vårt långsiktiga mål är att finnas där våra kunder är och successivt följa med till de länder och områden där de är verksamma. Med den här insatsen gör vi det möjligt och kan satsa där kunderna behöver oss mest, säger Jon Bengtsson.

Genom att implementera ett lands koordinatsystem blir det möjligt att molnprocessera, dvs konvertera drönarbilder till en georefererad digital kopia av till exempel en byggsajt med markmodell, punktmoln och ortofoto. Detta är en förutsättning för att kunna använda och få full nytta av SkyMaps verktyg.

 


Om SkyMap
SkyMap utvecklar webbaserade mjukvaror som med 3D-visualisering och drönarteknik förenklar för bygg- och fastighetsbranschen. Genom att visualisering och digitalisering , från första idé till färdig byggnad och vidare till förvaltning av fastigheten, kan kostsamma fel upptäckas och undvikas i tidigt skede, kommunikation och samarbete förenklas och uppföljning och dokumentation kvalitetssäkras. Det höjer produktiviteten och skapar en trygghet för både beställare och utförare.

SkyMap Innovations AB är ett entreprenörsdrivet företag från hjärtat av Småland, sprunget ur mätteknik för bygg- och anläggning. Sedan starten 2015 har vi hjälpt hundratals kunder inom bland annat bygg, anläggning, mätteknik, projektering, fastighetsförvaltning och offentlig verksamhet att förenkla byggandet och höja lönsamheten i projekten.