LICENSAVTAL SKYMAP DESIGN

SkyMap Design är en onlinetjänst för dig som vill skapa och ändra ritningar och 3D-modeller till maskinstyrning eller GNSS-stav. Med SkyMap Design kan du bland annat vrida in och skala PDF-filer, skapa höjdsatta punkter, linjer och ytor och exportera som LandXML.

Genom köp av en SkyMap Design-licens erhåller användaren som en personlig, icke exklusiv och tidsbegränsad nyttjanderätt av tjänsten. Licensavtalet gäller för en användare från beställningsdagen och ett (1) år framåt (licensperiod). Licensavtalet förnyas automatiskt med motsvarande period om inte avtalet sägs upp senast en (1) månad före licensperiodens utgång. Licenskostnaden faktureras i förskott inför varje ny licensperiod. Uppsägning av licensavtalet görs skriftligen till info@skymap.se. Vid uppsägning görs ingen återbetalning för eventuellt kvarvarande licensperiod.

Priset per licens är för närvarande 11 995 kr exkl moms (gäller från och med 2022-11-01). SkyMap har rätt att justera licenspriserna i enlighet med Allmänna villkor utan att förändra detta licensavtal.

Detta licensavtal omfattar endast SkyMap Design. Andra tjänster inom ramen för SkyMap Portal kräver separata licenser för nyttjande. Observera också att nyttjande av separata beställningstjänster i SkyMap Portal, t ex SkyMap Connect och On Demand, faktureras separat utifrån beställning och/eller nyttjande.

Övriga villkor för köp och användande av tjänsten framgår av Allmänna villkor för SkyMap Portal.

 


Licensavtal SkyMap Design, version 1.0 gilltig från 2022-11-01