KONTROLLERA ENKELT RITNINGAR OCH MODELLER

SkyMap CAD-viewer är ett användarvänligt verktyg som är framtaget för att hjälpa dig att bli mer effektiv i din maskinstyrning. Du kan snabbt och enkelt kontrollera underlagen till din maskin utan att behöva en massa programvaror eller CAD-kunskaper.

Bristfälliga eller felaktiga modeller och ritningar kan både kosta mycket tid och ställa till stora problem i projektet. Att dessutom försöka handskas med filer som inte går att öppna eller att navigera genom mängder av lager är inte vad vi kallar effektivt. 

Enkel visualisering
Med vår CAD-viewer kan du tidigt i projektet se de teoretiska förutsättningarna på platsen, visualisera och testa genomförbarheten och säkerställa modeller och ritningar innan de skickas till maskinen. Du kan också upptäcka fel och brister som i ett senare skede kan orsaka stora kostnader i projektet. Ladda enkelt upp filer med drag och drop-funktionen och jämför olika ritningar och modeller direkt i CAD-viewern. Skaffa dig en total överblick över vilka filer som skickas till maskinen och som du kan vara säker på är korrekta och kan öppnas direkt. 

Smart rensning
Den smarta rensningsfunktionen tar bort all onödig information i filen som din maskin inte kan hantera eller har nytta av. Filen rensas för skräp i nollkoordinater, annan oanvänd data tas bort och åäö-tecken ersätts med aao i lagernamn och texter automatiskt. Med en knapptryckning blir filen redo för maskinen.

Allt som behövs för att kunna använda tjänsten är en webbläsare.

Logga in
SkyMap CAD-viewer kostar inget extra men är däremot en separat tjänst som du måste logga in på via en annan adress än SkyMap Portal. Gå till cad.skymap.se så du kan logga in med ditt vanliga SkyMap-konto.