Nyheter

SkyMap Connect – ny tjänst som knyter ihop filflödet mellan grävmaskinen och SkyMap

2022-04-13

SkyMap lanserar tjänsten Connect som förenklar datahanteringen i bygg- och anläggningsprojekt. Med den nya filhanteringen som nyligen släpptes i SkyMap Portal blir det nu möjligt att sömlöst flöda filer mellan projektet i SkyMap och grävmaskinen p...

Unikt samarbete förenklar datahantering i byggprojekt

2022-04-04

Genom trepartsamarbetet mellan SkyMap Innovations AB, Moba Sweden AB och Volue AB har nu företagens mjukvarutjänster knutits samman för att göra det enklare att hantera flödet av data i byggprojekt. - Att se till att det alltid är rätt designfi...

SkyMap sparar tid åt Älmby Entreprenad i Spåningslanda-projektet

2021-11-30

Älmby Entreprenad påbörjade projektet Spåningslanda i Alvesta i augusti. Här ska det byggas nya bostäder och ett nytt handelsområdet där fastighetsutvecklaren CT Development sedan tidigare aviserat i media att de tecknat avtal med Dollarstore, Jem...

Ny brygga mellan SkyView och grävmaskinen samt optimerad 3D-visualisering

2021-11-22

SkyMap optimerar visningen av 3D-modeller som genereras från drönarskanning och tillför samtidigt ett nytt filformat som gör det enklare att knyta ihop flödet av ritningar och modeller mellan SkyView och grävmaskinen. - Med dessa förbättringar ...

Utbildning till drönarpilot allt mer eftertraktad

2021-11-19

Användningen av drönare ökar i många branscher och bygg- och fastighet är en av de mest drivande. Användningen förväntas fortsätta öka allt eftersom nya branscher får upp ögonen för tekniken och nya applikationer ser dagens ljus. För den som helt ...

SkyMap är marknadens mest kraftfulla onlineverktyg för volymberäkning

2021-10-20

SkyMap strävar efter att automatisera framdriftsrapporteringen i mark- och anläggningsprojekt. Genom att digitalisera hela arbetsflödet från inhämtning av data med drönare till att automatiskt generera framdriftsrapporter till projektledningen. Nu...

Schaktmiljö effektiviserar sin arbetsprocess genom SkyMap Portal

2021-09-07

Stockholmsbaserade Gasellföretaget Schaktmiljö, verksamma inom anläggningsbranschen erbjuder bland annat total- och generalentreprenader inom mark och grundläggning, markexploatering, grundläggningsarbeten och bergssprängning. Därför blir SkyMaps ...

Projektering i 3D är en nyckel till framgång för byggprojektet

2021-08-09

MVP Syd är projektören som brinner för 3D och vill förenkla flödet för kunderna genom att digitalisera processen. Många aktörer i byggbranschen använder fortfarande endast 2D vid projektering vilket leder till fel i höjdsättningar och brister i de...

SkyMap används vid projekt Kalmarsundsverket

2021-06-24

Kalmar Vatten ska utveckla ett nytt avloppsreningsverk för staden, Kalmarsundsverket, och tecknade 2019 ett samverkansavtal med Serneke för att genomföra projektet. Det är en av Kalmars största satsningar någonsin och preliminärt 2025 beräknas det...

Ökat behov av piloter med kunskap om att mäta med drönare

2021-06-15

Drönarskanning är en effektiv metod för att samla in mätdata och efterfrågan från bygg- och fastighetsbranschen ökar alltmer. Idag används drönarskanning bland annat på mark- och anläggningsprojekt, husbyggnation, infrastrukturprojekt, på täkter o...