Arkitektbolaget

SkyMap scannade in de existerande miljöerna och mätte golvnivåerna för byggnadsgrunden.

 

Otroligt mottagliga och de jobbar aktivt för att producera en produkt som är så bra som möjligt

- Eva Haraldsson, CEO, Arkitekt SAR/MSA