Alwex

SKYMAP offered tools to prepare documentation for the procurement of asphalting.

 

"Datan var väldigt korrekt när vi gjorde stickprov. Verktyget är intuitivt och det är väldigt bra med visuell information!"

-Sven-Göran Rohlin Verksamhetschef